top of page

REGULAMIN GABINETU

Regulamin określa zasady korzystania z usług fizjoterapeutycznych oraz masażu, panujących w Gabinecie Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Gabinet ,,Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia’’ prowadzony jest przez mgr fizjoterapii Katarzynę Kwiatkowską prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą: Katarzyna Kwiatkowska Masaż i Fizjoterapia, przy ulicy Dzieci Warszawy 15c lok 52, 02-495 Warszawa, NIP: 5223179872.
1.2. Klientem Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za zgodą rodziców i w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
1.3. Pracownikami Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia są wykfalifikowane fizjoterapeutki z numerem prawa wykonywania zawodu nadanym przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów w Polsce. Prawo wykonywania zawodu określa kwalifikacje każdego fizjoterapeuty w Polsce, czyli ukończone uczelnie na poziomie licencjackim oraz magisterskim.
1.4. Na terenie Gabinetu NIE mogą przebywać zwierzęta, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych (w tym również e-papierosów).

2. ZAPISY NA WIZYTĘ:
2.1. Zapisanie się na wizytę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2.2. Rezerwacja wizyty jest równoznaczna ze zgodą na wypełnienie przed pierwszą wizytą Karty Informacyjnej Klienta, zawierające zgodne ze stanem faktycznym informacje o ogólnym stanie zdrowia, przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia niezbędne do bezpiecznego wykonania usługi. Niezastosowanie się Klienta do wymogów Gabinetu, poświadczenie nieprawdy w Karcie Klienta lub wywiadzie wyłącza odpowiedzialność za zabieg personelu Gabinetu.
2.3. Pakiety masaży są imienne, nie podlegają zwrotowi i nie mogą być odsprzedawane ani oddawane osobom trzecim. Przed zakupem pakietu należy upewnić się, że wybrany rodzaj masażu spełnia oczekiwania Klienta. Najlepiej zapisać się na jeden zabieg, dopiero po zrealizowaniu go zdecydować się na wykupienie pakietu. Pakiety 5, 10, 15 lub 20 zabiegów mają datę ważności 6 miesięcy.
2.4. Każdy Klient 24 h przed wizytą dostaje powiadomienie w jednej z form: sms, powiadomienie z aplikacji Booksy lub na maila. Nie ma możliwości, żeby Klient nie dostał informacji o wizycie za pośrednictwem jednej z powyższych form powiadomienia. 

3. ZADATKI
3.1. Przed każdą wizytą obowiązuje wpłata zadatku w wysokości 50 % ceny zabiegu na podane konto lub w przypadku zapisania na kolejną wizytę w gabinecie (kartą lub gotówką).
3.2. Za każdy zadatek wystawiany jest paragon fiskalny do odebrania w gabinecie w przypadku wykonania przelewu na konto (w momencie wpływu kwoty na konto), lub w przypadku zapłaty zadatku na poczet kolejnej wizyty w gabinecie kartą lub gotówką od razu na miejscu.
3.3. W przypadku odwołania wizyty poniżej 24 h, braku informacji ze strony Klienta, zadatek nie przechodzi na kolejną wizytę i jest formą zadośćuczynienia za zbyt późne odwołanie wizyty.

 

4. ODOŁYWANIE/ANULACJE WIZYTY:
4.1. Klient ma możliwość przełożenia lub odwołania telefonicznie zarezerwowanego masażu co najmniej na 24h przed zarezerwowanym terminem bez podania przyczyny.
4.2. W przypadku kiedy Klient odwołania/anuluje więcej niż 2 razy wizyty 24 h przed, a nie był nigdy w Gabinecie Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia, Gabinet zastrzega sobie prawo do nieakceptowania kolejnych wizyt.
4.3. W przypadku odwołania/przełożenia wizyty później niż 24 h przed, Klient zobowiązany jest do pokrycia 50% wartości zarezerwowanego zabiegu! 
4.4. Personel zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do profilu Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia na platformie Booksy, a tym samym blokowania możliwości rezerwacji internetowej wizyty osobom, które:
- zarezerwowały wizytę po raz pierwszy i nie stawiły się - nie uprzedzając o tym,
- pomimo wcześniejszej, wzorowej współpracy nie stawiły się dwukrotnie na umówioną wizytę - bez uprzedzenia,
- wielokrotnie odwołały wizytę na mniej niż 24 h przed planowanym spotkaniem w Gabinecie, suma odwołań wizyt nie może przekraczać 10 zapisanych wizyt. W przypadku przekroczenia 10 odwołanych wizyt za każdą kolejną będzie pobierany zadatek. 
4.5. W przypadku blokady dostępu do platformy Booksy możliwa jest rezerwacja osobista lub telefoniczna, pod warunkiem pokrycia 50% wartości poprzedniej wizyty oraz zapłaty zadatku w wysokości 50 % na kolejną wizytę.
4.6. W przypadku spóźnienia się Klienta, czas wizyty zostaje adekwatnie skrócony do czasu spóźnienia. Klient zobowiązany jest do pokrycia ceny za całą wizytę. Nie ma możliwości przedłożenia wizyty, ponieważ po wizycie Gabinet musi zostać zdezynfekowany oraz posprzątany przed przybyciem kolejnej osoby.

5.VOUCHERY PREZENTOWE:
5.1. W Gabinecie Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia istnieją dwie formy zakupu voucherów:
- online (wysłany w formie pdf),
- stacjonarnie (po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin odbioru) na dowolny zabieg, pakiet zabiegów lub kwotę.
5.2. Zapisy na terapie/masaże w ramach Voucherów podarunkowych należy realizować z odpowiednim wyprzedzeniem, aby cały zakres (np. pakiet 10 masaży) wykorzystać przed upływem terminu ważności vouchera. 
5.3. Vouchery wystawane są z bardzo długim czasem realizacji (6 miesięcy) jest to adekwatny czas na ich wykorzystanie. Po upływie terminy ważności vouchera – Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia nie będzie przyjmował takiego Vouchera. Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zabiegu na które zostanie zapisany.
5.4. Na wizytę należy przynieść ze sobą voucher lub posiadać jego zdjęcie z numerem vouchera. W przypadku braku vouchera Klient zobowiązany jest do uregulowania ceny zabiegu.

 

6.WIZYTA W GABINECIE:
6.1. Klient zobowiązany jest do przybycia najpóźniej 5 minut przed wskazaną godziną na pierwszą wizytę, w celu wypełnienia karty informacyjnej. 
6.2. Przed pierwszą wizytą Klient zobowiązany jest do wypełnienia (zgodnie ze stanem zdrowia i prawdą) Karty Informacyjnej, zawierające zgodne ze stanem faktycznym informacje o ogólnym stanie zdrowia, przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia niezbędne do bezpiecznego wykonania usługi. 
6.3. Klienci Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia odpowiadają za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu, do pełnej ich wartości. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają opiekunowie prawni, rodzice lub osoby przez nich upoważnione.
6.4. Personel Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w gabinecie oraz poczekalni. Poczekalnia jest miejscem w gabinecie, które objęte jest monitoringiem. Istnieje możliwość sprawdzenia nagrania z każdego dnia pracy Gabinetu. Nagrania przechowywane są do 3 miesięcy wstecz. Informacja o monitoringu znajduje się na drzwiach wejściowych. ​

 

7. ROZWIĄZANIE WSPÓŁPRACY:
7.1. Personel Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia ma prawo do rozwiązania współpracy z Klientem oraz nie przyjmowania w Gabinecie, który:
- Notorycznie zapisuje się i odwołuje wizyty. Traktowane jest to jako forma rezerwacji czasu i odwoływania z premedytacją, żeby zarezerwować termin. Jeśli liczba odwołanych/anulowanych wizyt będzie wynosiła 10 wizyt. Informacje te dostępne są dla personelu w systemie Booksy. Klient może poprosić o sprawdzenie statystyk.
-  Notorycznie spóźnia się na umówione wizyty (10 minut przy wizycie 30 minutowej, 15 minut przy wizycie 60 minutowej, 20 minut przy wizycie 90 minutowej, 25 minut przy wizycie powyżej 90 minut). Niestety skrócona terapia nie przyniesie pożądanych efektów. Dlatego tak ważna jest punktualność. Klient zobowiązany jest do uregulowania kwoty całego zabiegu, na który był zapisany.
- Gdy termin gwarancji wykupionego pakietu zostanie przekroczony. Dla zakupu pakietu zabiegów (5,10 czy 15 itd) wynosi odpowiednio 12 miesięcy od daty zakupu. 

 

8. PERSONEL GABINETU:
8.1. Usługi wykonywane w Gabinecie wykonywane są przez specjalistów, posiadających uprawnienia, doświadczenie zawodowe oraz niezbędne umiejętności. W Gabinecie pracują tylko i wyłącznie wykfalifikowani fizjoterapeuci oraz technicy masażyści po studiach medycznych oraz licznych kursach i szkoleniach z zakresu fizjoterapii oraz masażu. 
8.2. Personel Gabinetu zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów przebiegu wykonywanej usługi oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Fizjoterapeutów obowiązującymi od dnia 31.05.2016.
8.3. Personel Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia zobowiązany jest do poszanowania prywatności oraz intymności Klienta.
8.4. W przypadku odczuwania dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po zabiegu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym osobę wykonującą zabieg.
8.5. Personel Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu Klientowi, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku, za zabieg zostanie pobrana opłata, jak za zabieg, który się odbył.
8.6. Personel Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp). W takich przypadkach zostanie wezwana Policja a opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za zabieg, który się odbył.
8.7. Klienci Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia proszeni są o wyłączenie/wyciszenie telefonów komórkowych przed rozpoczęciem zabiegu - szanując w ten sposób osoby, które są dostępne w pozostałych gabinetach. Pozwoli to na całkowite odprężenie.
8.8. Personel Gabinetu Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w gabinecie oraz poczekalni. Poczekalnia jest miejscem w gabinecie, które objęte jest monitoringiem. Istnieje możliwość sprawdzenia nagrania z każdego dnia pracy Gabinetu. Nagrania przechowywane są do 3 miesięcy wstecz. Informacja o monitoringu znajduje się na drzwiach wejściowych.

9. PŁATNOŚĆ:
9.1. Bezpośrednio po wizycie, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykonaną usługę (także za niewykonaną, w przypadkach opisanych niniejszym regulaminem). Do form płatności należą: gotówka, karta płatnicza, przelew na konto bankowe, BLIK, voucher podarunkowy. 
9.2. W przypadku ostatniej formy płatności – Klient zobowiązany jest do przedstawienia Vouchera po zakończeniu usługi. W przypadku braku Vouchera, Klient zobowiązany jest do opłacenia wykonanej usługi (gotówką lub kartą).

 

10. REKLAMACJE:
10.1. Klient ma prawo do reklamacji usługi w terminie do 7 dni od wykonania zabiegu. Należy umówić się telefonicznie na spotkanie z Menagerem Gabinetu. Podczas rozmowy telefonicznej należy dokładnie omówić i opisać przyczynę reklamacji. Reklamacja nie obejmuje takich powikłań jak: ból, złe samopoczucie, zaczerwienienie skóry, występowanie siniaków (wielkości paznokcia), uczulenia na składniki kosmetyków, uczulenia na klej zawarty w taśmach kinesiotaping.
10.2. Podczas spotkania reklamacyjnego Menager wysłucha oraz odpowie na wszelkie pytania. W terminie do 7 dni roboczych od spotkania, Menager Gabinetu zobowiązany jest do odpowiedzi na reklamację.

​​

Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 i obowiązuje do odwołania. Klienci o wszelkich zmianach zostaną powiadomieni osobiście na wizycie, sms-owo lub mailowo. Gabinet Kasia Dźwigała - Masaż i Fizjoterapia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu o czym natychmiastowo poinformuje swoich Klientów. 

bottom of page