top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEZ GABINET KASIA DŹWIGAŁA - MASAŻ I FIZJOTERAPIA

1. Definicje:
 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Katarzyna Kwiatkowska: Gabinet Kasia Dźwigała – Masaż i Fizjoterapia, ul Dzieci Warszawy 15c lok 52, 02-495 Warszawa, Nazwa firmy: Katarzyna Kwiatkowska Masaż i Fizjoterapia NIP: 5223179872, REGON: 385674674

 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem: https://www.kasiadzwigala.pl/, Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/kasiadzwigala, instagram: https://www.instagram.com/kasia_dzwigala_masaz_i_fizjo/

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
   

2. Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.

 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak Messenger, Facebook, Instagram itd.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na stronie internetowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności w FORMULARZ KONTAKTOWY:
  - Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na żądanie Użytkownika np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane prze Użytkownika drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na wiadomość Użytkownika.
  - Dane Użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że Użytkownik zdecyduje się korzystać z usług Gabinetu i pozostawi je  we wskazanym miejscu (na pierwszej wizycie w Gabinecie).
  - Dane Użytkownika będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwery świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
  -Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Użytkownikowi przysługuje też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  - Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem
  - Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany, w tym również w formie profilowania.

   

3. Cel wykorzystania danych:

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa strony internetowej,

 2. monitorowania stanu sesji,

 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,

 4. a także w celach statystycznych i marketingowych.
   

4. Postanowienia końcowe:

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: kdzwigala@hotmail.com.

bottom of page